Arvosanoja, muuta koulutusta ja kursseja

 • Social Dreaming- Uniseminaari, Oulu , koulutusanalyytikko Harri Hyyppä, OD1, 2015-2016
 • Työnohjauksen filosofian syventävä kurssi, Toista varten, koulutusanalyytikko Harri Hyyppä, OD1, 2017
 • Alkamassa tammikuussa 2018 Social Dreaming - Aika ja uni, koulutusanalyytikko Harri Hyyppä, OD1
 • Ennalta ehkäisevä työ ja puuttuminen koulun
  päihdetyössä 1 ov, Opeko Heinola 2003

 • Kriisit lapsen ja nuoren elämässä -teoriakurssi,
  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  Lastenpsykiatrian klinikka 1998

 • Johtajuuden ydin eilen, tänään ja huomenna -koulutus,
  Johtamistaidon opisto; JTO 1998

 • Huomisen kunta - Perusteita kunnallishallinnosta
  2 ov, hyvät tiedot, Tampereen yliopisto 1993

 • Psykologia 16,5 ov, Oulun yliopisto1992

 • Työnohjaajien jatkokoulutusseminaari,
  Joensuun yliopisto Savonlinnan täydennyskoulutusyksikkö
  1992

 • Naisena ja miehenä oleminen- kurssi,
  Oulun yliopisto Kajaanin täydennyskoulutusyksikkö
  1990

 • Opettajien työnohjaajien jatkokoulutuskurssi,
  Joensuun yliopisto Savonlinnan täydennyskoulutusyksikkö
  1989

 • Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n järjestötoiminnan
  täydennyskurssi, Saarijärvi 1985

 • Englantilainen filologia,
  cum laude approbatur, Oulun yliopisto 1978

 • Englantilainen filologia,
  approbatur, hyvät tiedot, Oulun kesäyliopisto 1972

 • Kouluhallinnon tutkinto, Oulun lääninhallitus 1971

 • Uuden matematiikan opetuksen peruskurssi,
  Hämeenlinnan opettajayhdistyspiiri ry 1969

 • Suojelu- ja parantamiskasvatusopin approbatur,
  erinomaiset tiedot, Jyväskylän yliopisto 1968

 • Kasvatusopin approbatur,
  hyvät tiedot, 1968 Jyväskylän yliopisto

 • Uimaopettajatutkinto,
  Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos 1968

 • Kansalaistaidon kurssi, Jyväskylän yliopisto 1968

 • Alakoulupedagogiikka, Jyväskylän yliopisto 1968

 • Jyväskylän yliopiston esiintyvä kuoro, 1966-1968

 • Yksinlaulutunnit, Hämeenlinnan Musiikkiopisto,
  1993-1994

 Takaisin