Kiimingin Metsänhoitoyhdistyksen 50-vuotisjuhlapuhe


Arvoisa toiminnanjohtaja Timo Mikkola, hallituksen puheenjohtaja Jani Paakkola, arvoisat Kiimingin Metsänhoitoyhdistyksen hallituksen ja valtuuston jäsenet, kaikki jäsenet ja toimijat! Hyvät yhteistyökumppanit!

Minulla on Kiimingin kunnanhallituksen ja valtuuston, maaseutulautakunnan ja maanhankintatoimikunnan sekä yhdyskuntaosastonkin edustuksen turvin tuoda Kiimingin kunnan tervehdys ja parhaimmat onnittelut miehen ikään ehtineelle, 50-vuotiaalle Kiimingin Metsänhoitoyhdistykselle!

Kiimingin Metsänhoitoyhdistyksen voi sanoa kasvaneen ja yhä kasvavan vahvasti juurillaan, sillä ne ulottuvat jo vuoteen 1937, jolloin yhdistyksen laajempi versio Kiiminkijokivarren yhdistys vielä hallinnoi niin Ylikiimingin, Kiimingin ja sitten 1948 myös Haukiputaankin metsiä eli jokivarren metsänhoitoa. Mutta sitten tämä kolmen eri kunnan alueella oleva toiminta eriytyi ja 1956 perustettiin Kiimingin Metsänhoitoyhdistys ry, joka siis nyt täyttää 50 vuottaan. Eriytymiseen päädyttiin toiminnan tehostamisen ja omien tarpeiden varmistamisen vuoksi ja lienee ollut hyvä vaihtoehto, sillä yhteistyötähän silti varmasti alueellisesti tehdään edelleen. Mitään eripuraa ei syynä eriytymiseen ollut pöytäkirjojen mukaan.

Yhdistys on omalta osaltaan ollut vaikuttamassa niin puuston arvioinnin, hakkuiden, kaavoitusasioiden, luontoarvojen kuin hyvän metsänhoitotavan ammattilaisena yhteistyössä Kiimingin kunnan, Oulun seudun ja maakunnan kanssa. Onhan nykyisen hallituksenne jäsenistä Pentti Jokikokolle myönnetty jopa metsätalousneuvoksen arvo alan ammattilaisena. Hänen ja useiden muiden jäsentenne ja toimijanne osaamisesta on ollut merkittävää hyötyä myös Kiimingin kunnan toiminnassa. Vuodesta 2002 lähtien ympäristönhoidon asioissa olemme tehneet tavallista tiiviimpää yhteistyötä. Olemme saaneet yhteistyössä Kiimingin Metsänhoitoyhdistyksen kanssa omat nurkkamme parempaan siivoon ja vitikot vehreiksi ja kauniiksi katsella. Vieläkin on työtä jäljellä ja toivon, että yhteistyö jatkuu edelleen. Puuston arvioinnit on tehnyt ammattilainen ja hakkuiden tuotot olemme voineet hyödyntää sopivalla vaihdolla kanssanne. Yhdistyksenne takaa monipuoliset palvelut jäsenilleen ja ajaa jäsentensä etuja. Mutta sillä on myös eettinen tehtävä, se antaa neuvoja ja ohjeita myös ulkopuolisille siitä, mitä hyvä metsänhoitotapa vaatii. Yhteiskunnallisesti ottaen eettinen ja esteettinen metsien ja viheralueiden hoito on erittäin tärkeää työtä. Meidän kunnan etu on siis kuntalaisten etu, sillä kuntalainen juuri nauttii metsän vihreydestä ja hengittämisen happirikkaudesta. Sitähän metsä meille tuottaa. Kaikki me arvostamme sitä ja ympäristön siisteyttä ja viihtyisyyttä, mutta varmasti jälkipolvet tulevat olemaan siitä erittäin kiitollisia myöhemmin.

Vihreän kullan vaaliminen on varmasti jokaiselle teistä metsäihmisistä, mutta toivottavasti myös jokaiselle meistä kuntalaisista, tärkeä asia. Vihreä kulta on Suomen rakennusaine ja sen arvo ei koskaan vähene, vaikka tässä globaalissa kehityksen pyörässä joskus kuusen, männyn ja koivun päälle saattaa eukalyptuspuun varjo uhkaavasti heittyäkin. Tuotekehittelyn ja innovaation myötä riittää varmasti toimintakenttää Suomen metsille ja tänään erityisesti toivon menestystä juuri Kiimingin Metsänhoitoyhdistyksen metsille ja niiden kehityksen ja kehittämisen parissa toimiville yhteistyökumppaneillemme!

Metsä on innoittanut niin runoilijoita kuin laulun tekijöitä, sadunkertojia ja kuvittajia. Otan vapauden puhua metsästä myös hiukan pehmein arvoin tässä tilaisuudessa, jossa tuhdimpaa faktatietoa olemme saaneet paljon. Mielenterveydestä puhujat sanovat, että pitäisi mennä metsään päivittäin, nuuhkia sen raikasta ilmaa ja halata puita! Olen varma, että moni metsien samooja niin tekeekin. Metsän rauhaa on runoilija verrannut Jumalan huoneeseen: Nyt metsä kirkkoni olla saa, voin siellä palvella Jumalaa....

Näin joulun lähestyessä valitsin teille onnittelurunoksi Lassi Nummea, runon,

Puhun kuusipuulle

Tummana nurkassasi, puu.
Hämärässä. Oksillasi lumikide, siellä täällä. Helähdys - vaikkei se ole ääni.
Kun syttyvät kynttilät, tuhannet valot, et -
kun kultaa, timantteja hohdat -
et kauniimpi ole kuin olet itsenäsi
tihenevässä hämärässä, tässä.

Parhaat onnittelumme 50-vuotiaalle Kiimingin Metsänhoitoyhdistykselle ja sen toiminnalle! Malja metsälle ja metsän ystäville!
Haluamme Kiimingin kunnan lahjana antaa teille uuden kuvakirjan Kiimingistä, joka on varmasti kuvienkin perusteella muuttunut paljon siitä Kiimingistä, joka se on ollut yhdistyneen Jokivarren metsäyhdistystyksen ajoilta tai teidän yhdistyksenne 50 vuoden aikana. Metsää on pitänyt ehkä raivata ja ravita uuden tieltä ja uudistumiseen. Kumpaakin tarvitaan harkitusti.
Lisäksi tuomme metsänvartijan lyhdyn valaisemaan polkua joulukuusen etsintään tai metsämökin ikkunaan tunnelmaa luomaan sinne, missä pidätte kenties yhdistyksenne kokouksia syksyn ja talven mittaan. Parhaat onnittelumme!