Laivakankaan koulun harjannostajaispuhe
2007


Arvoisat kutsuvieraat, arvoisat suunnittelijat ja rakentajat, hyvät yhteistyökumppanit!

Tänään täällä tehdään merkittävää rakentamisen historiaa. Harjakorkeuteen nostettu Laivakankaan koulu liikuntasaleineen on Kiimingin kunnan suurin julkinen rakennushanke tähän mennessä. Ollaan kuvaannollisesti harjalla myös laajemminkin, sillä uusien koulujen rakentaminen ei ole tavallinen tapahtuma nyky- Suomessa. Kiimingin väestön suhteellinen 183 %:n kasvu viimeisten 30 vuoden aikana on merkinnyt valtavia haasteita myös koulurakentamiselle.Asukaslukumme kasvaa edelleen vajaan 3 %:n vuosivauhtia. Kuntalaisen keski-ikä on yhä hyvin alhainen, reilut 32 v, mikä merkitsee paljon nuoria lapsiperheitä. Alle 16 -vuotiaitten määrä on n.kolmannes väestöstä.. Koulut pullistelevat oppilaista. Kasvu on silti aina myönteinen asia.
Kiimingin kunnan näkökulmasta, mutta myös henkilökohtaisesti ja ammatillisesti koen nämä harjakaiset erittäin merkityksellisinä ja juhlavina. Voin sanoa katsoneeni Jäälin koulun toimintaa "mysrkyn silmästä", mitä tilojen riittävyyteen tulee, vaikka kekseliäisyyttä ja ratkaisuja aina on löytynyt. Tullessani vuonna 1977 opettajaksi Jäälin ala-asteelle, kunnan väestömäärä oli reilut 3000 asukasta. Silloisen ala-asteen 240:lle oppilaalle tarkoitetut aivan uudet koulutilat kävivät ahtaiksi jo reilun vuoden päästä valmistumisestaan. Koulukäyttöön rinnalle otettiin silloin vanha puukoulu eli nykyinen Pikku Tuokkosen päiväkotirakennus. Silloista ala-astetta laajennettiin 1980-luvun puolivälissä ja vanha puukoulu jäi päiväkotikäyttöön.. Vuosituhannen vaihteessa piti kuitenkin vuokrata taas lisää opetustilaa Jäälin ostoskeskuksesta ja on yhä tarpeen. Samanaikaisesti kaikkien näiden kasvuvuosien ajan ovat Jääli-Välikylän alueen vuosiluokkien 7-9 oppilaat kulkeneet Kiimingin kirkonkylän yläasteen koulussa. Tänä aikana on kunnan väestömäärä kasvanut nelinkertaiseksi ja oppilasmäärä tällä kylällä vähintään kaksinkertaistunut.

Kun tämä Laivakankaan koulu ensi lukuvuoden alkuun mennessä valmistuu, sen tilojen turvin tullaan saamaan lähikoulupalvelut kaikille Jääli-Välikylän oppilaille koko yhtenäisen perusopetuksen aikana. Sinne muuttaa noin 500 oppilasta. Koulun valmistuminen vähentää merkittävästi koulutilapaineita niin Jäälin kuin Kiimingin kirkonkylänkin koko perusopetuksen ikäluokan suhteen. Kouluverkkoratkaisujen myötä mahdollisesti löydetään muitakin tilaratkaisuja. On siis todella syytä juhlaan!

Laivakankaan koulussa on kysymys erittäin mittavasta rakentamisesta. Hankkeen kerrosala kokonaisuudessaan on 6276 m2 ja tilavuus 32050 m3. Kokonaiskustannukset ovat koulun tilojen osalta 8, 24 miljoonaa euroa ja liikuntasalin osalta 3,19 miljoonaa eli investointien määrä on kaikkiaan 11,43 miljoonaa euroa. (Se vastaa sivistystoimen vuotuisia käyttömenoja.)
Opetusministeriön rahoitusavustusta on saatu siitä koulun osalta noin puolet ja loput on Kiimingin kunnan rahoittamaa. Liikuntasali, joka rakennetaan koulun yhteyteen saa osan rahoitustarpeestaan Opetusministeriön liikuntapaikkarakentamisesta. Kiimingin kunnalle jää silti vielä merkittävä osuus kustannuksista.

Mutta toimivat uudet yhtenäisen perusopetuksen koulutilat ja kohtuullisen suuri liikuntasali parantavat koulutyöskentelyn lisäksi myös muita liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia ja kenties tarjoaa erilaisia messu - ja kulttuuri yms. palveluita kaikille kuntalaisille ja myös seudullisesti. Laivakankaan tien varrella nämä harjannostajaiset ovat jo toinen merkittävä tapaus lyhyessä ajassa, sillä uusi koulu- ja liikuntasalirakennus tekee sopusointuisesti seuraa naapurilleen Laivakankaan päiväkodille. Arkkitehtonisesti samantyyppiset rakennusmassat asettuvat molemmat luonnikkaasti mäntykankaalle soralampien läheisyyteen ja löytänevät myös synergiaa omassa toiminnassaan tulevaisuudessa.

Hyvät kuulijat!
Harjannostajaiset ovat rakentajien ja rakennuttajien juhla. Rakentamisen arkea on tällä paikalla eletty ja työstetty ahkerasti jo tämän vuoden tammikuusta alkaen . Jäälin uuden koulun hanketoimikunnan nimellä aloittanut luottamushenkilö- ja viranhaltijaryhmä on ohjannut tämän rakennuskohteen suunnitteluvaihetta. Kiimingin kunnan tekniset palvelut toimii rakennuttajana. Tahdon Kiimingin kunnan puolesta kiittää paitsi omia toimijoita, erityisesti suunnittelussa arkkitehtuurista vastaavaa Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy:tä,, sisustusarkkitehtitoimisto Ervasti Ky:tä, rakennesuunnittelun osalta Ins.tsto Taponen & Heiskari Oy:tä, lvi:n osalta LVI-ins.tsto Savolainen Oy:tä ja sähkösuunnittelunkin toteuttajana Arkins Suunnittelu Oy:tä siitä, että he ovat suunnitteluaikana löytäneet tilaajan toiveita vastaavat tarvittavat ratkaisut ja pysyneet myös budjetissa. Yhteistyö on ollut hyvää. Nyt erityisesti kun kohteen harjakorkeus on saavutettu, on myös aika kiittää kaikkia rakentajia. Pääurakoitsija Oulun OKT Oy työmaavastaavineen ja työntekijöineen, vastaavana työnjohtajanaan Esko Yrjänäinen ja työmaainsinöörinä Tapio Siltakoski sekä vastaavasti putkiurakoitsija Talepolar Oy, ilmanvaihtourakoitsija LVI-center Oy, sähköurakoitsija Sähkö-Polar Oy, automatiikasta vastaava TAC-Finland Oy ja turvallisuusurakoitsija Securitas Oy ovat työntekijöineen näyttäneet taitonsa eikä heidän toiminnassaan ole ollut työmaan valvonnasta vastaavilla Rakennuttamis- ja projektipalvelut Pirttilahti Oy:llä ja ISS-Proko Oy:llä ollut huomautettavaa.
Tällaisen rakennuskompleksin teko vaatii jokaiselta siihen osallistuvalta taitoa ja yhteishenkeä ja sitä on riittänyt. Rakennustyö etenee jopa etuajassa, sillä runkotyö on valmis ja ulkoseinämuurauksia, ikkunoiden asennuksia, lvi- sekä sähköasennustöitä tehdään. Kaikki ovat alansa ammattilaisia. Mutta sen lisäksi tarvitaan monenlaista yhteensovittamista. Turhaan ei kirjailija Sylvi Kekkonen ole sanonut Yhteistyön olevan paras rakennusmestari ja olkoon se sitä jatkossakin!

Opettajana koulua ajatellessa tulee usein mieleen oululaissyntyinen laulu Koulutiestä; "Olen unessa useasti sinun kaduillas koulutie..." , Se ei istu koulurakentamisen kuvaan. Täällä ei ole nukuttu. Täällä on tekemisen meininki. Koko työmaa työllistää kaikkiaan noin 50 henkilöä ja jokaiselle teille kuuluu tänään kiitos oman osuutenne hyvästä suorittamisesta yhteisen tavoitteen hyväksi. Tiedän rakentajien usein olevan ansaitusti ylpeitä siitä, että ovat olleet rakentamassa merkittäviä kohteita. Onnistuneen työn jälkeen on syytä sanoa ylpeänä: -Olin siinä mukana minäkin!

Kun koulu nyt valmistuu ensi vuoden heinäkuun loppuun mennessä, siinä tulevat työskentelemään Jääli-Välikylän alueelta kaikkiaan noin 500 perusopetuksen vuosiluokkien 5-9 oppilaasta opettajineen. Kouluun lähiviikkoina valittavan rehtorin työ alkaa myös jo ensi vuoden alusta toiminnan koordinoimiseksi seuraavaa lukuvuotta varten. Hänen asiantuntijuuttaan voidaan hyödyntää koulun sisäisen toimintaympäristön, sisustuksen ja viimeistelyn suunnittelussa yhdessä rakentajien kanssa. Rakentaminen siis jatkuu niin henkisellä kuin fyysiselläkin tasolla.

Ja lopuksi arvoisa harjannostajaisväki!
Vielä kerran kaikille lämmin kiitos! Toivon jatkorakentamisen sujuvan yhtä joustavasti ja hyvin kuin harjakorkeuteenkin pystytys on tapahtunut. Toivotan kaikille Laivakankaan koulun suunnitteluun ja rakentamiseen osallisille Kiimingin kunnan puolesta korkealentoisia sinisten ajatusten siivittämiä harjakaistunnelmia ja erittäin hyvää rakentavaa loppusuoraa heinäkuulle 2007 asti!

Takaisin puheisiin