Tiehallinto
Kiimingin kunnan tervehdys 4-kaistaisen valtatie 20:n 1. vaiheen Hintta - Korvenkylä laatukäytävän vihkiäistilaisuudessa
1.10.2008


ARVOISA MINISTERI, ARVOISAT TIEHALLINNON JA OULUN PIIRIN, OULUN KAUPUNGIN, URAKOITSIJAN JA MUIDEN YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN EDUSTAJAT , HYVÄ AVAJAISVÄKI!

Oulun seudun tavoite kehittää sormimaista yhdyskuntarakennetta, johon Kuusamontien kehittäminen joukkoliikennekäytävänä ja Oulun sisääntuloväylänä kuuluu, on se viitekehys, johon pohjautuvat nyt avattavan Hintta-Korvenkylä 1. vaiheen tieosuudenkin kehittämissuunnitelmat .

Vuosituhannen vaihteen jälkeen Kiimingin päättäjien ja yhteistyökumppaniemme huoli tien kunnosta, sen kapasiteetista ja turvallisuudesta kasvoi ja kuntamme Syke-auditoriossa kokoontuikin joukko yhteistyö- ja intressitahoja neuvonpitoon Kuusamontien lisääntyvän liikenteen vaikutuksien selvittämiseksi ja tien parantamiseksi ja kehittämiseksi. Tiehallinnon Oulun piirin, Oulun kaupungin ja Kiimingin kunnan yhdessä muiden Oulun seudun kuntien edustajien , Oulun piirin kansanedustajien, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Ympäristökeskuksen, ja liike-elämän yritysten edustajien kanssa pidetyn kokouksen laatima yhteinen vetoomus valtiovallalle. Seutuvaltuusto sen sitten vahvisti ja asia eteni niin, että valtio näytti vihreätä valoa valtatie 20:n kehittämishankkeelle.
Oulun tiepiiri asettikin Valtatie 20:n pian sen jälkeen piirin ykköshankkeeksi, liikennelaskentaan ja tutkimuksiin Tiehallinnossa tien parantamiseksi ryhdyttiin. Tehtiin kolmivaiheinen suunnitelma, jonka ensimmäistä vaihetta nyt juhlimme.
Jääli- Kiiminki-tie päätettiin jättää entiselle paikalleen, tehtiin uusi linjaus Hintta-Korvenkylä ja Korvenkylä-Jääli sekä edelleen Jääli - Kiimingin kirkonkylä- linjaus. Tulevien vuosikymmenten tavoite on parantaa valtatie 20 Kuusamoon asti.

Hintta- Korvenkylän välinen kuuden kilometrin osuus on ollut yksi Suomen vilkasliikenteisimpiä kaksikaistaisia teitä. Kiimingin kannalta nyt saatava nelikaistainen tie lyhyempänäkin ensi vaiheessa merkitsee tuntuvaa edistystä päivittäiseen työpaikkaliikenteeseen niin joukkoliikenteen kuin yksityisautoilun ja elinkeinoelämän kuljetusten ja verkostoitumisen kannalta.

Kiimingin väestönkasvu on jatkunut mittavana jo 1970-luvulta asti. Kasvu jatkuu yhä kunnassamme noin 2-3 %:n vuosivauhtia ja pitemmän aikavälin kasvuennusteen arvellaan olevan yli 44 % vuoteen 2030 mennessä.
Vaikka työpaikkaomavaraisuus on vuosien kuluessa kehittynytkin, suuri osa työssä käyvistä kiiminkiläisistä kulkee työpaikalleen Ouluun tai Oulun seudulle ja osa vastaavasti sieltä Kiimingin suuntaan. Oulun kaupungin puolisen Ruskon teollisuusalueen ja Kiimingin Yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen rakentumisen myötä elinkeinoelämän vuorokautiset ajoneuvomäärät ovat moninkertaistuneet. Ohikulkuliikenne Kuusamoon lisää ajoneuvomääriä entisestään. Me todella tarvitsemme parannettua tietä.

Suomen tieverkon virtaviivaistaminen sekä perusparantaminen ja ko. hankkeiden priorisointi on päättäjien ja elinkeinoelämän kuuma teema maassamme. On siksi todella syytä olla tyytyväinen, että Oulun kaupunkiseudun ihmiest , mutta varsinkin me päivittäin tietä käyttävät kiiminkiläiset pääsemme nauttimaan tästä virtaviivaistamisesta, jonka valtiovalta otti kehittämisohjelmaansa ja Tiehallinnon Oulun piiri, Oulun kaupunki ja Kiimingin kunta toteuttamansa etupainotteiseen rahoitusjärjestelyyn perustuvan rakennuttamissopimuksen avulla ovat toteuttaneet. Oulun kaupungin merkitys näin ison hankkeen päärahoittajana rakentamisaikana on ollut tiehankkeen ripeälle edistymiselle arvokas päätös, josta on hyötynyt koko Oulun seutu ja Kiiminki erityisesti. (Kustannusarvioltaan 29 miljoonan urakasta 3, 8 miljoonan euron korkokulut maksaa Oulun kaupunki. Kiimingin osuus on noin 0,3 miljoonaa euroa. )

Minulla on kunnia välittää Kiimingin kunnan onnittelut ja kiitokset valtionhallinnolle hankkeen hyväksymisestä kehitysohjelmaan , kiitämme ja onnittelemme samoin Tiehallintoa ja Oulun piiriä, erityisesti naapuriamme Oulun kaupunkia, suunnittelijan ja urakoitsijan edustajia, myös erityisesti liike-elämän edustajia Ruskossa ja kaikkia kanssamme eri tavoin mukana olleita yhteistyökumppaneita 1. vaiheen laatukäytävän valmistumisesta ja uuden Ylikiimingintien ja Kiimingin Yrityspuiston risteyksen saamisesta paremmalle paikalleen , jossa se täydentyessään palvelee erityisesti yrityspuistoamme ja sen verkostoja.

Vapautta on vain umpihanki, sanoo Eino Leino runossaan. Tällä tiellä on oltava eri mieltä runoilijan kanssa. Vapautta on tämä upea 4-kaistainen moottoritie! Tie yhdistää, se auttaa verkostoitumaan, se lisää yhteistyötä ja hyvinvointia. Se antaa mahdollisuuden liikkua entistä laadukkaammin, turvallisemmin ja vieläpä esteettisemmin!
Äänivallien maisemointi viheriöineen on onnistunut ja omaleimainen. Tätä tietä ajava tuntee houkutusta ihailla paitsi uutta asfalttia, myös sen reunamia. Suunnittelija ja rakentaja on tehnyt laadukasta työtä.

Toivomme, että laadukas kehitystyö jatkuu jo lähitulevaisuudessa ja tuo nyt reilun kilometrin matkalta 4-kaistaisena puuttuva tieosuus Kiimingin Yrityspuiston uuteen tienhaaraan asti voitaisi toteuttaa mahdollisimman pian niin, että tulevan Ideaparkin vuoden 2010 lopulla kaavailtavien avajaisten myötä, voisimme tavata sekä Teidät arvoisa liikenneministeri että yhteistyökumppanit samoissa juhlavissa merkeissä uudelleen!

Eläköön vapaus tulla ja mennä - eläköön Hintta- Korvenkylän Laatukäytävä!