O. Jauhiaisen museon 15-vuotisjuhlan avauspuhe

12.8.2012


Arvoisat juhlavieraat, hyvät kulttuurin ystävät!

OJ-säätiön hallituksen puolesta toivotan teidät kaikkia lämpimästi tervetulleiksi juhlistamaan kanssamme Jauhiaisen nimikkomuseon 15-vuotistaivalta! Museon avaaminen 3.7. 1997 on ollut kunnianosoitus akateemikko, kuvanveistäjä Oskari Jauhiaiselle, Kiimingin omalle pojalle! Vaatimattomista, suorastaan köyhistä oloista ponnistaneen, mutta vahvan kansallisen arvostuksen saaneen kuvanveistäjän ja professorin elämäntyö ansaitsee tämän gallerian. Täällä hänen veistostaiteensa lyö kättä muulle kuvataiteelle ja monipuoliselle kulttuurille.

Museotoimintaa koordinoimaan perustettiin OJ-säätiö vuonna 1996. Se koostuu kuudesta jäsenyhteisöstä: Jauhiaisen perikunta, Kiimingin kunta, Ylikiimingin kunta, nykyisin Oulun kaupunkia, Kiimingin seurakunta, Oulun Osuuspankki ja Kirjapaino-osakeyhtiö Kaleva. Jauhiaisen perikunnan pääomaa säätiössä edustavat Kiimingin kunnalle säilytettäväksi annetut nämä nyt museossa olevat noin 60 teosta, pienoisveistoksia, kipsitöitä, luonnoksia, pronsseja ja mitaleja.
Pysyvän Jauhiaisen taiteen näyttelyn suunnitteli Oulun aluetaidemuseon tutkija Tuula Tyrväinen ja esillepano on pääsääntöisesti alkuperäinen, vaikka tätä juhlaa sekä Naivistit ja kesä-näyttelyä varten olemme ottaneet vapauden hiukan muuttaa teosten paikkoja
Säädekirjan mukaan toimintamme tarkoitus on vaalia Jauhiaisen taideperintöä, lisätä hänen taiteensa tunnettuuta, edistää kuvataidekasvatusta sekä tehdä muita säätiölle tarkoituksen mukaisia toimintoja.

Jäsenyhteisöt, ovat peruspääoman lisäksi tukeneet toimintaa tarpeen mukaan avustuksin tai muilla osakkaiden omaan toimintaan sopivilla tavoilla, josta lämmin kiitos. OJ-säätiön hallituksen erityiskiitos tulee Kiimingin kunnalle, joka luovutti museokiinteistön käyttöömme, on koko toimintamme ajan kokonaisuutena vastannut museokiinteistöstä kuluineen, myöntänyt vuosittaisen toiminta-avustuksen sekä asettanut Oskari Jauhiaisen museon yleisen kulttuuritoimen yhdeksi painopistealueeksi.
Kiiminkijoen opiston kulttuurituotanto tuottaa ostopalveluna kunnalle yleisen kulttuuritoimen palvelut kulttuurituottaja Jaana Potkosen johdolla. Tuotanto vastaa museon vaihtuvan tilan toiminnasta ja ns. kuukauden tapahtumista. Opiston kulttuurituotannolle ja erityisesti Jaanalle lämpimät kiitokset yhteistyöstä..
Jauhiaisen pysyvän näyttelyn lisäksi museosuunnittelussa jätettiin aikanaan viisaasti ylimääräistä tilaa vierailevien taiteilijoiden töille. Olemme myöhemmin ottaneet jopa eteisen lasivitriinin käyttöön taiteilijoiden pienimuotoisille installaatioille. Tarja Paldaniuksen ja Ultramarin- ryhmän suunnittelema pihataideteos Taide on rakkaus ja tuska, on myös ilon aihe. Se kasvaa ja kukoistaa, kiitos kuntamme erinomaisen puutarhatiimin.
Ideoita säätiöllä ja kulttuurituotannolla tilojen ja sitä myötä toiminnan laajentumiseen olisi kyllä runsaasti. Muun muassa Jauhiaisen oppilaan, kuvanveistäjä Anja Juurikkalan säätiölle lahjoittamat Arabian astiat ansaitsisivat oman tilansa.
Mutta tällaisenakin vaihtuvat näyttelyt ja monikulttuuriset kuukauden tapahtumat rikastuttavat museomme antia. Ne tekevät galleriasta elävän ja houkuttelevat vaihtuessaan aina myös uusia kävijöitä. Paitsi monipuolisen taiteilijakavalkadin myös kuukauden tapahtumien kirjo on ollut laaja ulottuen harmonikka, piano- ja kamarikonserteista tanssiin ja performansseihin, vauvojen värikylvyistä taideluentoihin, joulukuusen koristelusta, runojen lausuntaan ja nukketeattereista yhteislaulutilaisuuksiin, vain joitakin mainitakseni.

Museovalvojat ovat vaihtuneet vuosien mittaan, koska vakinaista museovalvojaa emme ole taloudellisista syistä voineet palkata. Me olemme aina silti saaneet erinomaisia taiteeseen perehtyneitä ja perehtyviä museosihteereitä, joille myös kiitos hyvästä työstä. Museosihteeri palvelee sekä säätiötä että kulttuurituotantoa. Viime vuonna hän osallistui myös koulujen taidekasvatuksen opetussuunnitelmatyöhön ja luotiin ns. kulttuuripolku Kiimingin koulujen taidekasvatuskäyttöön.
Alusta asti säätiön yksi toiminnan tarkoitus on ollut lasten ja nuorten kuvataidekasvatuksen edistäminen. Kiimingin yläkoulujen ja lukion ja aiemmin myös Ylikiimingin yläkoulun oppilastöiden näyttelyt myönnettyine kuvataidestipendeineen ovat olleet toukokuinen perinne ja tehty kiitettävässä yhteistyössä innostuneiden kuvataideopettajien kanssa. (erityiskiitos Aila Berg, Nina Kallunki, Kiiminki ja Jääli ja Tiina Partanen Ylikiiminki). Toimintavuosiemme alun stipendien saajista muutama on jo pitänyt omiakin näyttelyitä meillä. Osasta nuoria lupauksia on tullut kuvataiteen ammattilaisia, taiteilijoita ja kuvataideopettajia ja varmasti myös taiteen ja kulttuurin ystäviä. Taidemuseotoimintamme pedagoginen vaikuttavuus on vahvistunut.

OJ-säätiö on toimintansa alusta alkaen pyrkinyt tallentamaan Jauhiaisen elämää ja taidetta kirjoiksi. Ensimmäinen, nimeltä Oskari Jauhiainen ilmestyi Pekka Rönkön toimittamana. Toisen "Oskari Jauhiainen – Pyrkimys lujaan muotoon. Uusia näkökulmia Jauhiaisen tuotantoon." toimittivat vuonna 2008 Lapin yliopiston tutkijat Tuija Hautala-Hirvioja ja Sisko Ylimartimo. Parhaillaan meillä on säätiössä tutkija Jonna Katajamäen kanssa yhdessä työstettävänä ns. muisteluskirja Jauhiaisesta, joka keskittyy vielä enemmän Jauhiaisen persoonaan. Toivomme hartaasti rahoituksen järjestyvän, sillä tarkoituksemme olisi julkaista muisteluskirja ensi vuoden lopulla.
Toimintavuosiemme aikana olemme solmineet laajan yhteistyöverkoston.Yhteistyö lukuisten Oulun seudun kulttuuritoimijoiden kanssa on ollut hyvin antoisaa. Oulun aluetaidemuseosta, Kulttuuri-kauppilasta ja Oulun taiteilijaseurasta olemme saaneet vuosien mittaan eniten taiteilijavieraita ja Oulun taiteilijaseuran syyskuiset yhteisnäyttelyt Jauhiaisessa alkavat olla jo perinne.Oulun aluetaidemuseon kanssa yhteistyö luotiin jo tuolloin pysyvän näyttelyn suunnittelussa, uuden Oulun myötä kanssakäyminen vielä vahvistunee. tämä naivistitaiteen näyttely on yksi esimerkki.
Kaikenkaikkiaan viidentoista vuoden aikana vaihtuneiden näyttelyiden kirjo ja yhteistyökumppaniemme luettelo on mittava enkä ajan rajallisuuden vuoksi voi nyt niiden muisteluun mennä syvemmälle. Vain lämpimästi kiitän kaikkia.

Millainen on tulevaisuutemme?
Viime vuonna Kiimingin kunnassa tehdyn ns. kulttuuri- ja kirjastoselvitykssen tulevaisuusvaihtoehtojen pohjalta OJ-säätiön hallitus antoi kunnalle lausunnon, jossa se haluaa Jauhiaisen nimikkomuseota toistaiseksi kehitettävän sen nykyisellä paikalla Kiimingissä. Näin halutaan säilyttää Kiimingin omaleimaisuus.
Mutta muuttuvissakin olosuhteissa perikunnan tahto on säilyttää Jauhiaisen taidekokoelma kokonaisena ja pysyvänä näyttelynä arvoisellaan tavalla. Onko Uuden Oulun kaupungilla mahdollisuuksia löytää Oskari Jauhiaisen kokoelmille pysyvä tila myöhemmin kenties rakentuvassa kulttuurikeskuksessa, se vastaus odottaa tulevia päätöksiä samoin kuin vielä toistaiseksi Kiiminkijoen opistonkin järjestelyt, jotka kuitenkin ratkennevat syksyn mittaan.
O. Jauhiaisen museon internet-sivuilta, esitteistämme ja Jauhiaiskirjoista voitte halutessanne etsiä tietoja tarkemmin OJ-säätiöstä ja aiempien vuosien toimintahistoriasta sekä itse akateemikosta ja hänen taiteestaan.
En liioittele, jos sanon, että OJ-hallituksen jäsenten sydämet sykkivät vahvasti Jauhiaisen taideperinnölle, tälle museolle ja niille kulttuurielämyksille, joita olemme täällä saaneet kokea ja jota kaikkea tänään juhlimme.

Juhlan aiheita riittää runsaasti myös ensi vuodelle, sillä akateemikon syntymästä tulee lokakuun viimeisenä päivänä kuluneeksi 100 vuotta! Uuden Oulun juhlavuosi 2013 on siis myös Kiimingin suurmiehen Oskari Jauhiaisen juhlavuosi!

Arvoisat kuulijat!
Monipuolinen kulttuuri on mielestäni yksi uuden Oulun elinvoimaisuuden parhaita vetovoimatekijöitä. Samalla kun toivotan kaikki teidät vielä kerran sydämellisesti tervetulleiksi , toivon ja luotan, että kaikilla meillä riittää viisautta ja kykyä ,säilyttää, tehdä tunnetuksi ja siirtää, akateemikko ja kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen kansallisestikin merkittävä taideperintö myös tuleville sukupolville. Hippokratesta lainatakseni " Elämä lyhyt, taide pitkä".

Marjo Korhonen
OJ-säätiön puheenjohtaja
Kiiminkijoen opiston hallituksen varapuheenjohtaja