Kiimingin kunnan tervehdys Kiiminkipäiville
 11.8.2012 klo 10


Arvoisat Kiiminkipäivien osanottajat! Hyvät naiset ja herrat!

On aina ollut ja nytkin on, suuri ilo tuoda kunnan tervehdys Kiiminkipäiville, Näillä pitäjäpäivillä on vahvat kymmenien vuosien perinteet ja kuitenkin ne ovat joka kerta myös ainutlaatuisen erilaiset. Kunnan kannalta näihin Kiiminkipäiviin liittyy hyvin vahvasti jo Uuden Oulun kaupungin taustakehys, vaikka itsenäinen kunta vielä olemmekin muutaman kuukauden. Tämän vuoden alusta jo siirsimme palveluiden järjestämisvastuun suurimmaksi osaksi Oulun kaupungin alustalle ja nyt elokuun alusta myös sivistystoimi ja varhaiskasvatus. Siirtymävaihe luo siltaa muutokselle, sillä viiden kunnan yhdistyminen lähes 200 000 asukkaan kaupungiksi ei käytännössä tapahdu yhdessä yössä eikä ihan paperillakaan. Mutta näidenkin päivien teemaan liittyen oma kotiseutuhenkinen Kiiminki-identiteettimme varmasti pysyy ja vahvistuu. Kokonaisuudessa on hyvä ymmärtää oma arvonsa, mutta antaa arvo toisillekin.

"Emme koskaan astu kahdesti samaan virtaan", totesi jo antiikin viisas, Herakleitos. Toimintaympäristömme niin lähellä kuin Euroopassa ja maailmanlaajuisesti on hurjasti muuttunut. Jo kaksi vuotta sitten me totesimme, ettemme täällä Ouluseudulla enää kilpaile "paikasta auringossa" niinkään kuntien kesken, vaan elinvoimaisuudesta ja kilpailykyvystä muiden suurten kaupunkiseutujen kesken. Näistä lähtökohdista me lähdimme uutta Ouluakin yhdessä rakentamaan, että varmistaisimme kuntalaisille riittävät palvelut ja turvallisen asuinympäristön vaihtuvissakin olosuhteissa, joita nyt kosolti riittää. Silloin otettiin suunta selvitä tulevaisuudessa ja vaikka Oulun elinkeinoelämässä on sen jälkeen tapahtunut raju muutos sen menetettyä viimeisen kahden vuoden aikana tuhansia työpaikkoja, on elinvoimaisuuden eteen tehtävä työtä nyt sitäkin enemmän. Oma työpaikkaomavaraisuutemme on ollut vain noin 40%, joten Oulun vähennykset koskettavat myös Kiiminkiä.
Kesän aikana suomalaisille tehtiin kysely, mikä heitä eniten huolestuttaa. Suurin osa vastaajista oli huolestunut juuri omasta tai perheen toimeentulosta ja toiseksi terveydentilastaan ja siitä, että saako sairastuessaan hoitoa. Myös lasten koulut ja nuorten syrjäytyminen sekä nuorisotyöttömyys olivat ymmärrettävästi huolen aiheita. Turvattomuus niin lapsilla kuin vanhuksilla nousi esiin ja merkittävää oli myös ihmisten yksinäisyys tai pelko jäädä yksin.
Kaikki nämä ovat todellisia huolenaiheita. Ilman yrityksiä ja työpaikkoja ei voida myöskään turvata palveluita, koska me saamme veropohjamme niistä. Viime aikaiset uutiset Euroopan talouskriisistä, Nokian, Kemiran ja joidenkin muidenkin työnantajien henkilökunnan irtisanomisista ovat omiaan luomaan epävarmuutta ja huolta niin kunnissa kuin yksityisissä perheissä, joita supistukset ja niiden heijastusvaikutukse alihankkijoihin ym. koskevat.

Miten asiat sitten ovat meillä Kiimingissä?
Viimeisen valtuustokautemme lopussa voimme olla todella tyytyväisiä kunnan talouden kohentumisesta, josta lämmin kiitos osaavalle henkilöstölle itse työstä ja luottamushenkilöille hyvistä linjauksista.

Kunnanjohtajamme mukaan mitään suuria muutoksia ei ensi vuodelle ole odotettavissa. Sosiaali- ja terveyspalvelumme palvelevat entiseen tapaan. Investoinnit terveyskeskuksen laajennukseen ns. "koillisen keskukseksi" parantavat ja monipuolistavat palvelua vuoden vaihteen jälkeen. Kiiminkijoen koulun laajennusta ja samaan yhteyteen rakentuvaa uutta päiväkotia on päästy nyt rakentamaan. Myös tosi kauan odotettu kirkonkylän keskustan katujen ja torialueen uusiutuminen Terveystiellä lisää viihtyisyyttä ja tuo lisää yrittäjiä. Perusparannusten jatkuminen Opintiehen siltoineen on nyt tehnyt koulutienkin turvalliseksi kulkea. Myös valtatie 20:n varsi näyttää palveluista vilkastuvan. Välikylän yrityspuiston tulevaisuus on nyt Business Oulun suunnittelun alla.

Jäälin vanhan urheilukentän kaavoituksen avaamiin uusiin mahdollisuuksiin Jäälin ostoskeskuksen kehittämisessä päästään, kunhan Laivakankaan uusi urheilukenttä valmistuu. Tulevien vuosien suunnitelmissa on Jäälin koulunkin laajennus kirjastoineen. Uudet investoinnit käydään osana uuden Oulun investointien kokonaisuutta, missä lähivuosina kaikki palvelut kartoitetaan ja arvioidaan.

Tavoitteena on ihmisen elinkaaren mukainen palvelu mahdollisimman joustavasti ja lähelle.
Lapset ja nuoret niin Kiimingissä kuin uudessa Oulussakin ovat tulevaisuuden rikkaus. Heidän kasvatuksensa, koulutuksensa ja aikanaan työllistymisensä ovat tulevaisuuden painopisteitä. Ennakoiva perheiden hyvinvoinnista huolehtiminen nousee entistä tärkeämmäksi viimeistenkin tilastojen valossa. Ikäihmisten palvelua pyritään kehittämään heidän oman tahtonsa ja vointinsa mukaisesti. Vanhuspalvelulain sisältöä ja voimaantuloa kunnissakin odotellaan.
Monet kunnan palvelut voidaan tulevassa sähköistää tai siirtää pyörille. Nyt olisi kansanedustaja Juha Sipilän peräänkuuluttamalle nokialaisten IT-osaamiselle käyttöä suunnittelussa niin kunnissa kuin valtiolla.

Tällä hetkellä suurin osa Kiimingin kunnan henkilöstöstä työskentelee entisellä paikallaan sosiaali- ja terveys sekä sivistyspalveluissa. Vain yhdyskuntapalvelujen henkilöstö on muuttanut ihan fyysisestikin paikkaa ympäristötaloon Oulussa eli ns. ruostetaloon. Palveluita saa kuitenkin halutessaan myös Kiimingissä. Yhteispalvelupiste Kiimingin kuntatalolla palvelee kuntalaisia ja pyrkii monipuolistamaan palveluitaan koko ajan. Kiimingissä on Business Oulun yritysasioiden palvelupiste, kuten ennenkin. Samoin Kiimingin Ateria on sulautunut Oulun Serviisiin, mutta pääasiassa entiest työntekijät palvelevat niin Jaarankartanon, Senioritalon, koulujen ja päiväkotien ruokapalveluissa.

Kiiminkijoen opiston ja O.Jauhiaisen taidemuseon tulevaisuus odottaa vielä yleisen kulttuuritoimen, vapaan kansansivistystyön sekä taiteen perusopetuksen ratkaisuja, mutta tilanne selkiytynee loppuvuonna.

Seuraava tärkeä ponnistus on yhdistyvien kuntien yhteinen talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmat vuosille 2014-2015 . Niihin sisältyvät palveluiden järjestämisen linjaukset ja yhdessä sovittava palvelukartta. Lähipalveluiden turvaaminen askarruttaa kuntalaisia eniten ja mahdollisuus osallistua asioihin ja suunnitteluun. Lähidemokratian mahdollisuuksia tullaan pohtimaan syksyn aikana ja pyritään löytämään ratkaisuja mahdollisten kuntalaisraatien , asukastupien ja kylätalojen toimintojen avulla.

Komealle kunnantalollemme ja muillekin vapautuville tiloille voi löytyä paljonkin käyttöä.
Syksyn ehkä pitkään aikaan mielenkiintoisimmat kunnallisvaalit ovat edessä.
Uusi valittava Oulun valtuusto kokoontuu päättämään lopullisesti vuoden 2013 talousarviosta ja kaikista muistakin yhdistymishallituksen siihen mennessä valmistelemista asioista jo joulukuussa.

Kuntarakenteen muutospaine kuitenkin jatkuu Suomessa. Uusi kuntarakennelaki tullee voimaan ensi toukokuun alusta. Mitä se sisältää, jää nähtäväksi. Pitkän strategisen yhdistymisen kokeneena voin sanoa, että näin suuren uuden Oulun kaupungin mittava organisaatio kunnolla käynnistyäkseen ansaitsisi ainakin yhden valtuustokauden työrauhan.
Kiimingin seurakunta yhdessä muiden uuden Oulun seurakuntien kanssa käy tässä rinnalla omaa muutostaan. Pitkä Yhteistyö ja kumppanuus seurakunnan kanssa on ollut erinomaista, josta lämmin kiitos. Toivon yhteistyön jatkuvan muuttuneissakin kehyksissä.

Hyvät kuulijat!
Hiukan haikeana, mutta silti toiveikkaana haluan Kiimingin kunnan puolesta lämpimästi kiittää Kiimingin Yrittäjiä, seurakuntaa, Kiiminkijoen opistoa, Kiiminki-Seuraa, kaikkia urheiluseuroja, yhdistyksiä ja tahoja, jotka olette väkenne kanssa tehneet todella arvokasta työtä kuntalaisten hyväksi ja myöskin näiden viimeisten itsenäisen kunnan Kiiminkipäivien , mutta ei viimeisten Kiiminkipäivien, onnistumiseksi!

Ja lopuksi toivotan kaikki kuntalaiset ja pitäjäpäivävieraamme sydämellisesti tervetulleiksi Kiiminkipäiville! Nauttikaamme vuosikymmenten Kiiminkipäivien hengessä monipuolisesta ohjelmasta, yrittäjyydestä, yhteisöllisyydestä, kotiseutuhengestä ja toistemme seurasta! Kiitos!
Yhteistä on alusta asti ollut lauantain torimyynti. Vuosien myötä päiviä ja niiden sisältöä on tullut lisää, kun kaikki toimijat ovat tuoneet oman kortensa kekoon.
Kansanedustaja Juha Sipilän ajatukset tämän osaamisresurssin käyttämisestä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiin järjestelmiin on varteen otettava ajatus tuottavuuden lisäämiseksi, koska se työ kunnissa ja valtiolla on edessä kuitenkin.

Mikään ei kuitenkaan synny ilman yrittäjyyttä, sisäistä yritteliäisyyttä, toimijoiden yhteistyötä ja yhteisöllistä kotiseutuhenkeä. Kiimingissä sitä on riittänyt ja ihmiset ovat entistä laajemmin ja monilukuisemmin löytäneet Kiiminkipäiville nauttimaan päivien monipuolisesta tarjonnasta.

Menneen tunteminen auttaa suuntaamaan tulevaan ja kun nyt vietämme itsenäisen Kiimingin viimeisiä Kiiminkipäiviä, se ei tarkoita, että viettäisimme viimeisiä Kiiminkipäiviä. Mielestäni tällaisten pitäjäpäivien kirjo on yksi vahva näyttö paikkakunnan omaleimaisuudesta ja voimasta. ja kun vuoden alusta virallisesti tulemme osaksi Uutta Oulun kaupunkia, sen elinvoimaisuus on yhtä kuin sen osien elinvoimaisuus. Kiiminki-identiteetti ei ole sidottu kuntarajoihin.

Mutta ei myöskään niin, että käpertyisimme tänne ominemme, vaan että esimerkiksi näitä pitäjäpäiviä voisimme tulla juhlimaan toinen toistemme suuralueille ja tuntemaan toistemme elämää ja ihmisiä. Aivan niinkuin tännekin on jo tullut valtava määrä tulevia kuntakumppaneitamme viettämään Kiiminkipäiviä kanssamme.

Haasteiden edessä tälläkin valtuustokaudella Kiimingin kunta on tehnyt hyvin positiivisen tuloksen, kattanut alijäämänsä reippaasti tähän mennessä ja näyttää siltä, että tämäkin vuosi on ylijäämäinen. Siihen ovat vaikuttaneet monet syyt; hyvin onnistunut valtuustokauden yksituumainen talouden tasapainottamisohjelma, vielä yllättävästikin kasvanut veropohja ja lisääntyneet valtionosuudet, osaltaan Kiimingin Veden yhtiöittäminen sekä tietysti koko henkilöstön hyvä osaaminen ja ahkera työ, joista kaikille lämmin kiitos.

Alijäämän suhteen olemme noudattaneet kiitettävästi yhdistymissopimuksen ehtoja. Muiden talouden tunnuslukujen suhteen olisi Kiimingillä ollut itsenäisenäkin kuntana kovasti kirittävää. Työpaikkaomavaraisuutemme on aina ollut keskuskaupungista riippuvaista ja eikä vuosikate riitä investointeihin, joitakin mainitakseni, joskin ne ovat nyt yhteinen pulma, kun työpaikat vähenevät. Viime viikkojen uutisten irtisanotut Nokian ja Kemiran työntekijät asuvat pendelöintikunnissakin, joten kaikki olemme samassa veneessä. Kuitenkin positiivisella asenteella ja sillä yrittäjähengellä, jota meiltä pohjalaisilta pitäisi löytyä, voidaan tämäkin asia kääntää menestykseksi muutamassa vuodessa.

Kansanedustaja Juha Sipilän ajatukset nyt irtisanottujen nokialaisten it-osaamisen hyödyntämistä parempaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten järjestelmien kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen olisi todella niin valtion kuin kuntien etu. Tulevaisuudessa se on edessä kuitenkin.
Kuntarakenteen muutospaine jatkuu ja ensi vuonna taas olemme viisaampia, kun uusi kuntarakennelaki toukokuun alusta mahdollisesti tulee voimaan. Toivottavasti uudet päättäjät kuitenkin voivat uudessa Oulussa ainakin yhden valtuustokauden saada työrauhaa ison organisaation toimivuuden onnistumiseksi.
Edessämme ovat ehkä valtakunnallisestikin mielenkiintoisimmat syksyn kunnallisvaalit Oulun seudulla, kun Suomen ensimmäisen pitkään valmistellun strategisen kuntaliitoksen uusi valtuusto kootaan.

Marjo Korhonen