Puhe sotaveteraanien juhlassa
2011


Kunnioitettavat sotaveteraanit ja kotirintamalla vastuuta kantaneet, arvoisat juhlavieraat!

90 vuotta itsenäisyyttä –taival jatkuu
Elämässä tulee aika, jolloin monet matkat on tehty, monet elämykset täydellistyneet, eikä mikään ilahduta elävämmin
kuin sen tutkiminen ja paneutuminen siihen, minkä jo osaa,omista aistihavainnoistaan nauttiminen ja rakastettujen ihmisten näkeminen yhä uudestaan ja uudestaan; sydämen ja maun puhtaat nautinnot kypsyyden vuosina.

Miten voivat ne ihmiset, joiden työlle ja taistelulle ja kieltäymyksille ja ponnisteluille tämä maa rakennettiin sotien jälkeen? Veteraanit eivät saaneet kriisiterapiaa henkisiin haavoihinsa. He joutuivat itse selviytymään mielenterveytensä säilymiseksi. Eikö juuri heidän pitäisi saada kultaisia kädenpuristuksia ja superbonuksia? Niin edistyneitä me emme valitettavasti ole olleet. Suomesta on vuosikymmenien aikana rakennettu kovalla työllä nykyaikainen hyvinvointiyhteiskunta. Veteraanisukupolvet ovat kantaneet suurimman vastuun tästä rakennusurakasta. Miten meidän ”hyvinvointi-Suomi-arkkitehtimme ja- insinöörimme” eli veteraanimme ja vanhuksemme Suomessa voivat?

Koko maata ajatellen monien veteraaniasioiden kuntoon paneminen viivästyi liikaa. Nyt on edistytty, mutta yhä on paljon työtä jäljellä. Viimeisten parinkymmenen vuoden ajan ovat veteraanit itsekin kokeneet arvostuksen nousua ja se on ollut erityisen ilahduttavaa. Nuorten ikäluokkien myönteisyys ja suoranainen ihailu veteraaneja kohtaan lupaa hyvää isänmaan tulevaisuudelle. Suomen ja erityisesti nuoremman sukupolven kansainvälistyminen ei ole vienyt pohjaa suomalaisuudelta. Voisi sanoa, että se on lisännyt suomalaisten isänmaallisuutta.

”Muu maa mustikka, oma maa mansikka” on edelleen oiva vertauskuva.
Silloin maku on lopullisesti kehittynyt ja muotoutunut; oikea arvostelukyky kypsynyt meissä.

Aikaa on toisaalta kokeiluihinkin ja tutkimusretkiin, kun voimia ja terveyttä riittää.
Mutta parasta on pitäytyminen vanhoihin ystäviin, niihin, jotka on koeteltu pitkän elämän
seurustelun varrella. Vanha viini, vanhat kirjat, vanhat ystävät.

Harry Järveä mukaillen
Toivottavasti tämä päivä on yksi niistä päivistä, joka elämän helminauhassa hohtaa lämpöä ja henkistä rikkautta. Sillä Elämää ei ole vain kaikki eletyt päivät, vaan ne päivät, jotka muistamme!

Tänä vuonna saamme täällä Kiimingin kirkonmäellä viettää syksyisen luonnon värittämää tavallista juhlavampaa kirkkopyhää yhdessä teidän kunnianarvoisten veteraanien ja lähimpienne kanssa. Me kiiminkiläiset erityisesti iloitsemme siitä, että olemme saaneet lukuisat veteraanivieraat niin Yli-Iistä kuin Ylikiimingistäkin yhteistä juhlaa viettämään. Mieluisa perinne kokoontua naapurikuntien järjestöjen kesken jokaisessa kunnassa vuorollaan ja jakaa tämä elämys juuri niiden kohtalotovereiden kanssa, jotka aikanaan jakoivat myös kaiken tuskan, vaivan ja pelon ja kuolemankin läheisyyden, mikä uhrina tarvittiin tämän nykyisen hyvinvointi - Suomen mahdollistamiseksi. Urheus ja voitontahto, isänmaan rakkaus ja oman kodin puolesta taisteleminen olivat teidän veteraanien ja kotirintamalla tukeneiden yhteinen nimittäjä.

Musiikin kyvyn viestiä paremmin kuin pelkkä puhe, saatoimme juuri äsken kaikki kokea, kun poikakuoro kajautti meille nuo koskettavat laulunsa. Siinä soi kunnioitus ja tulevaisuuden usko.

Sukupolvien kohtaaminen tekee tästä veteraanien kirkkopyhästä aina koskettavan. Elämä jatkuu näissä nuorissaja se elämys, joka tästäkin päivästä jää sydämiin, kantaa meitä kaikkia ja antaa voimia ja merkityksiä hahmottaaomaa tärkeää paikkaansa niin kodissa, kotikunnassa kuin Suomessa ja koko maailmassa. Iki-ihanan Veteraanin iltahuudon sävel ja sanoma kiirii pitkin sydäntä ja selkäpiitä. Monilla teistä veteraanimiehistä varmasti noita poikia kuunnellessa vilahti sekä oma lapsuus että nuoruus kuin filminauhalla ohi. Niinhän tekin silloin kun teitä tarvittiin: Samalla tavalla täynnä elämäniloa ja uskoa tulevaisuuteen.

Teidän meille pelastama kotimaa kansalaisineen niin Yli-Iissä, Ylikiimingissä kuin Kiimingissä ja muualla jatkaa kiitollisena huomista kohti. On tärkeää yhdistää perinteet ja nykyaika luontevasti. Toivon, että Te veteraanit yhä jaksatte kertoa nuoremmille kokemuksistanne, vaikka ne ovat olleetkin raskaita eikä ehkä kaikkea koskaan voi sanoiksi pukeakaan emmekä me rauhanajan ihmiset edes täysin ymmärrä. Teidän vastuunkantonne ja sen muisto älköön koskaan häipykö kansamme mielistä. Teidän ei enää tarvitse olla etulinjassa, mutta teidän paikkanne tulisi olla eturivissä, kunniapaikalla.

Siitäkin syystä, että eturivissä kansainvälisellä kunniapaikalla on teidän vapaaksi taistelemanne Suomikin monellakin tavalla. Pieneksi maaksi meidät arvostetaan korkealle monilla eri aloilla. Elintasomme on noussut suhteellisen tasaisesti sotavuosista siihen mitä se on nyt. Ilman itsenäisyyttä ja sen jälkeistä voimakasta pitkäjänteistä jälleenrakennuksen kautta emme olisi saavuttaneet tätä hyvinvointia. Juuri tällä viikolla julkistettujen tutkimusten mukaan Suomi oli jälleen maailman kärkimaita, mitä tulee ihmisten hyvinvointiin, kansantuloon ja ympäristöstä huolehtimiseen. Meidän jäljessämme tuliv
Nuoremman polven kiitos vanhemmalle on jättää itsekin oma maa paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle kuin on sen itse saanut, sanoi myös maaherra Siuruainen keväällä Kansallisen veteraanipäivän puheessaan.

Sotainvalidi- ja veteraanihuollolla on aivan erityinen asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja politiikassa. Veteraani-sukupolvien osalta ajanjakso on rajallinen; Suomella on oltava valmius hoitaa kunniavelka loppuun saakka.Yksituumaisuus on se avainsana, jonka avulla veteraanit aikanaan Suomen pelastivat ja johon yhä . olisi panostettava. Yksituumaisuudella myös tulisi hoitaa kuntoon nyt puolestaan veteraanien asioita.

Suomen valtion koko hallitusohjelman lähtökohtia ovat vastuullisuus, välittäminen ja uudistustyö. Sen hyvinvointitavoitteet tähtäävät palvelujärjestelmän ja toimeentuloturvan uudistamiseen samalla kun me kunnissa jatkamme osaltamme kunta- ja palvelurakenteiden uudistamista. Valtion hallitusohjelma korostaa sotainvalidien ja veteraanien asemaa. Veteraanien ja sotainvalidien sosiaaliturvaa ja palveluja kehitetään Pyritään huolehtimaan riittävistä kotipalveluista ja yksilöllisestä kuntoutuksesta. Kansaneläkkeen nostoa sekä muita parannuksia luvataan.. Kaiken kaikkiaan koko vanhusväestön oikeus hyvään hoitoon pyritään turvaamaan ja keskeistä on ikääntyneiden toimintakyvyn, omatoimisuuden ja itsenäisen suoriutumisen vahvistaminen.
Miten ovat asiat Oulun seudulla ja Oulun kaarella, siis kotikunnissamme?

Oulun seudulle on laadittu yhteinen palvelustrategia vuoteen 2013 asti. Sen visio on Oulun seutu- elinvoimainen edelläkävijä.Tavoitteena on tarjota asukkailleen maan kehittyneimmät palvelut kuntarajoista riippumatta.

Asukkaiden hyvinvointi, laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut sekä turvallinen, toimiva ja viihtyisä ympäristö koskee myös vanhusväestöä. Tavoitteena seudulla on että yli 75 vuotiaista vanhuksista vähintään 91 vanhusta sadasta asuu kotona palvelujen tukemana. Tietysti kriteerinä on vanhusten koettu turvallisuus ja tyytyväisyys.
Kiimingissä kuntastrategiamme visio eli tulevaisuuden näky on : Kiiminki – kaikki kohdallaan. Se on vaativa palveluhaaste, mutta toisaalta tavoitteet pitääkin asettaa korkealle, niinhän oli teidän veteraanienkin tavoite korkealla, melkein mahdottomalta tuntuva ja te sen saavutitte yksituumaisuudella.

Varsinaisen vanhustyömme ja siihen luonnollisesti sisältyvän veteraanien hyvinvoinnin turvaamisessa toiminnan tavoitteena on osaltaan tukea ja edistää ikääntyvien kiiminkiläisten hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä omassa kodissaan. Asumispalveluja ja pitkäaikaistarpeeseen laitoshoitoa luonnollisesti hankitaan tarpeen mukaan.
Keskeisiä toimintaperiaatteita ovat itsemääräämisoikeus, ikäihmisen kunnioittaminen, yksilöllisyys, kuntouttava työote, yhteistyö ja toiminnan jatkuva arviointi. Esteettömän pääsyn tavoite liikkumisessa yhtenä viimeisimmistä. Nämä tavoitteet varmasti ovat suhteellisen yhtenäiset koko seutukunnassa ja valtakunnassa.
Ylikiimingin kunnan yleismotto on Ystävällisesti Ylikiiminki ja se varmasti kattaa myös kunnan suhtatutumisen vanhusväestöön ja veteraaneihin. Yli-Ii kannustaa asukkaitaan mm. yrittäjyyteen.

Vaikka kirjailija Kjell Westötä lainaten :"Elämä ei koskaan mene niin kuin sen suunnittelee. Se on arkipäivää, joka vie mukanaan."

Mutta koska hyvin suunniteltu on kuitenkin puoliksi tehty. Luovasti uskaltaen olen mielikuvissani yhdistänyt kaikkien meidän kolmen kunnan tulevaisuuden visiot, olkoot kuntamme tulevaisuudessa sitten mitä tahansa kuntarakennetta, mutta maantieteellisesti muodostamme kuitenkin tiiviin alueverkoston. Tämä uusi visio sopisi mielestäni meille kunnissa ja miksei yksityiselämässäkin myös kaikkien veteraaniemme hyvinvoinnin ja koko vanhustyön tavoitteeksi: Ystävällisesti yrittäen kaikki kohdalleen!

Kiimingin kunnan tervehdyksenä tuon teille kunnioitetut sotaveteraanit ja kotirintaman puolustajat mitä kunnioittavimmat kiitokset!

Toivotan teille vuosia elämäänne ja elämää vuosiinne!-
Jotain tekemistä, joku jota rakastaa ja jotain mitä toivoa!

Marjo Korhonen