Avaussanat - Yritysseminaari
14.4.2010


ARVOISAT KIIMINGIN YRITTÄJÄFOORUMIN 2010 OSALLISTUJAT!
Hyvät yrittäjät, muut elinkeinoelämän edustajat, kuntapäättäjät ja viranhaltijat, hyvät ystävät!

Lämpimästi tervetuloa niin Kiimingin kunnan kuin sen elinkeinoliikelaitos Kiden eli Kiimingin Kehityksen puolesta tänne Kiimingin kuntakeskukseen vasta vuosi sitten peruskorjattuun ja uusittuun kunnantaloon, joka toivottavasti hyvin tiloiltaan toimii Foorumina tässä myöhäisen iltapäivän ja illan yhteistyössämme. On ilo nähdä teitä näinkin monilukuisena paikalla ja toivon, että kotiin mennessänne olisitte jotakuinkin tyytyväisiä käyttämäänne kalliisarvoiseen aikaan täällä kanssamme.

Kutsumme teemana on Kiimingin elinkeinostrategian päivitys uudelle vuosikymmenelle! Edellinen laadittiin vuonna 2004 ja nyt on uuden aika. Elinkeinostrategiamme ei kuitenkaan ole vain erillinen strategia muiden joukossa, vaan se tehdään yhdessä parhaillaan laadittavan Kuntastrategian kanssa ja on osa sitä. Strategian laadinnassa on juuri tärkeätä se, että se tehdään yhdessä, jolloin siihen sitoutuminen on helpompaa, kun on voinut olla siihen osaltaan vaikuttamassa. Uskomme vahvasti siihen, että vain kumppanuudella, verkostoitumalla ja vuoropuhelulla verkostossa voidaan saavuttaa parhaita tuloksia myös elinkeinostrategian päivityksessä. Viisautta ja innovaatiota ei ole vain yksillä vaan yhdessä tässäkin olemme aina enemmän.

Koko Oulun kaupunkiseudun elinvoimaisuus ja kilpailukyky on avainsana uudelle vuosikymmenelle mentäessä ja kaikki merkit viittaavat siihen, että me todella joudumme taistelemaan paikasta auringossa ihan kansallisestikin, koska myös muut kaupunkiseudut verkostoituvat ja vahvistavat asemiaan ihan metropoliajatteluun asti. Meidän on täällä pohjoisessa otettava tämä haaste vakavasti, että emme jää kansallisessa emmekä globaalissa kilpailussa varjoon, vaan pystymme olemaan varteenotettava vaihtoehto niin oman maamme sijoittajille ja yrityselämälle kuin kansainvälisestikin.  Koska kuntien päätöksenteosta myös riippuu elinkeinoelämän elinvoimaisuus, koskien jo maankäyttöä, kaavoitusta ja infran tarjoamista yrityselämälle, on tärkeää, että vuoropuhelu yrityselämän ja kunnallisen päätöksenteon kanssa toimii ja on aktiivista. Kunnan perustehtävä on taata kuntalaisille riittävät hyvät palvelut, mutta kaikki me tiedämme, että sen onnistuneeseen toteutukseen tarvitaan elinkeinoelämän elinvoimaisuutta ja myöskin ihan toteuttajana monipalvelumallin mukaisesti.

Kiimingin kunta ja Kiimingin Yrittäjät ovat tehneet pitkään yhteistyötä kunta-yrittäjät-yhteistyöryhmän toiminnan kautta. Olemme todenneet sen hyväksi tavaksi toimia, mutta että niinkuin kaikki toiminta, pitäisi aina jotain uuttakin saada syntymään ja yhteistyöryhmästä nimenomaan yrittäjien taholta tuli toivomus enemmän saada tutustua ja käydä ajatustenvaihtoa myös kunnan päättäjien ja viranhaltijoidenkin kanssa. Tämä foorumi on yksi sellainen avaus kumppanuudelle ja verkostoitumiselle sekä kunnan että yrityselämän välillä ja tietysti yrittäjien ja elinkeinoelämän muiden edustajien kesken.

Me Kiimingissä emme elä yrityselämässä sen paremmin kuin kuntaelämässäkään missään tyhjiössä, vaan tarvitsemme toisiamme yli kuntarajojen. Meillä on juuri tiivistunnelmainenkin keskustelu meneillään seudun kuuden kunnan monikuntaliitoksesta, jonka sopimusasiakirja kyllä vannoo mm. kumppanuusverkoston nimeen. Rajoja tai ei kumppanuusverkosto on tärkeä. Mutta ehkä juuri elinkeinoelämän elinvoimaisuuden kannalta tuo kuntarajojen poistumisen tuoma mahdollisuus koota voimat yhteen, saattaa olla yksi tärkeimmistä myönteisistä argumenteista . Ja kenties illan aikana tämäkin asia nousee esiin useastikin eri lähtökohdista tarkasteltuna. Sen näemme sitten lopuksi. 

Nyt on kuitenkin aika ryhtyä tuumasta toimeen ja päästää ammattilaiset ääneen ja taustoittaa ja virittää ohjelman mukaisilla alustuksillamme tulevaa keskustelua ja strategiaosuuden ryhmätyöskentelyä. Toivon, että alustusten jälkeen tai kenties niiden aikanakin tarpeen tullen voitte kysyä tai kommentoida asioita ja samalla myös lyhyesti kertoa nimenne ja edustamanne yrityksen tai tahon nimi.

Marjo Korhonen
valtuuston ja Kiden johtokunnan pj