Kiimingin kunnan tervehdys Kiiminkipäivillä
2009


Arvoisat kiiminkiläiset kuten myös Kiiminkiin tulleet vieraat, hyvät ystävät!

Olen iloinen saadessani tuoda Kiimingin kunnan tervehdyksen yhtenä järjestäjien edustajana näille Kiiminki-päiville!

Meillä on takanamme juhlavuosi, mutta eilen alkaneet 35. eli urheilutermein ikämiessarjaan päässeet Kiiminkipäivät ovat myös hyvin tärkeä merkkipaalu kuntamme sadonkorjuujuhlien sarjassa. Sadonkorjuuseen liittyy aina tulevaisuuden arviointia, mihin viljasiilot, peruna- ja porkkanalaarit, kellareiden sisällöt ym. varastot riittävät ja miten niistä vielä jäisi yli siemeneksi uudellekin sadolle. 
Kuntatyökin on tässä vaiheessa samantapaista sadonkorjuun arviointia. Miten voimme varautua tulevaan, miten saada elinvoimaa lisää kuntatalouteen, miten saada tulot riittämään niin, että niiden avulla tuotettavia palveluja riittää kaikille kuntalaisille heidän tarpeittensa mukaan ja miten samanaikaisesti voimme kuroa umpeen kertynyttä alijäämäämme.

 Kysymys on tavallista haastavampi vastata, kun palvelutarve Kiimingin kunnassa kasvaa koko ajan, mutta yleismaailmallinen taantuma syö verotuloja niin palkka- kuin yhteisöveroistakin ja työllisyystilanne meilläkin on selkeästi heikentynyt. Sellaista omavaraisuutta ei ole, ettei oltaisi ympäröivästä maailmasta riippuvaisia, niin Oulun seudulla, koko Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Meidän on verkostoiduttava ja saatava elinvoimaisuutemme lisääntymään. Seudun hyvinvointi on myös Kiimingin etu. Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys olisi saatava uuteen kukoistukseen! Yksin ei kukaan pärjää.
Vanhastaan on sanottu, että maailma muuttuu Eskoseni ja niin se tekee ja vauhdilla:
Kun muutosten tuulet puhaltavat, toiset rakentavat tuulensuojia, toiset tuulimyllyjä! Molempia tarvitaan! Kiteytin saman ajatuksen tämän viikon Kiiminki-lehdessä.

Millaisia tuulia sitten puhaltaa Kiimingin kunnassa?
Yhteisten asioitten hoitamisessa valtuustokausi 2009-2012  käynnistyi organisaatiomuutoksin. Lautakunnat vähenivät kahteen; hyvinvointi- ja yhdyskuntalautakuntaan jaostoineen. Uutta on myös valtuutettujen  valiokuntatyöskentely strategia- ja talousvaliokunnissa. Ensimmäiset kokemukset valiokuntien työstä ovat myönteiset. Strategiavaliokunnan ensimmäinen ja tärkein tehtävä on ollut valmistella valtuustolle Kiimingin kunnan Kehityskuvaa vuodelle 2025. Valtuuston valitseman vaihtoehdon pohjalle rakentuu sen jälkeen myös kunnan tuleva palvelustrategia. Talousvaliokunnassa valmistellaan niin talousarviota kuin talouden tasapainottamista ja valiokuntien yhteistyö on välttämätön, koska strategia ja talous kulkevat käsi kädessä. Valiokuntien työn toivotaan sitouttavan valtuutettuja entistä paremmin tehtäviin päätöksiin. Puheenjohtajisto kokoontuu säännöllisin väliajoin. Niin viranhaltijoille kuin meille luottamushenkilöille riittää pähkinää purtavaksi talouden tasapainottamisessa ja palveluiden turvaamisessa. 

Palvelutarpeen määrittely ja varautuminen vaativat pitkän tähtäimen suunnittelua a ja siihen pohjautuvat paitsi tehtävä kunta-ja palvelustrategiamme myös tällä viikolla alkanut monikuntaliitosselvitys. Kiimingin, Haukiputaan, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien yhteistä  kuntajakoselvitystä tekee selvitysmies, FT Arto Koski valtiovarainministeriön kustantamana. Kosken selvityksen tulos tulee olla selvillä viimeistäänn ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä.Mutta ensimmäinen lausunto häneltä saadaan ensi helmikuun 18. päivä. Kuntalaisille järjestetään kuulemistilaisuuksia selvityksen aikana ja selvitysmiehen lausunnon jälkeen on kuukauden verran aikaa kuntalaisten huomautuksiin selvitysesityksestä ennenkuin lopullinen esitys tulee valtuustojen käsittelyyn 26. huhtikuuta 2010.  Mahdollisten kuntaliitosten varsinaiset yhdistymiset ajoittuvat todennäköisimmin vuoden 2013 alkuun. Syyskuun alussa tulee myös Kiimingin kunnan internetsivuille Monikuntaliitoslinkki kysymyksiä ja kommentteja varten. Henkilöstöä ja erilaisia yhteistyöryhmiä, kuten yrittäjiä ja nuoria kuullaan ja tarpeen mukaan järjestetään tiedotustilaisuuksia pitkin matkaa.

Monikuntaliitosselvitykseen mentäessä ollaan Kiimingissä erittäin haastavassa ja vaikeassa taloustilanteessa. Vuoden 2008 lomapalkkavelan kirjauksen osalta korjatun tilinpäätöksen jälkeen viime vuoden tulos on noin 1 miljoonaa euroa alijäämäinen ja kumulatiivinen alijäämä vuoden 2008 lopussa on 3,6 miljoonaa euroa.  Ensimmäisen osavuosikatsauksen ennusteen mukaan vuoden 2009 alijäämä kohoaisi 5,5 miljoonaan, joten Kiimingillä olisi vuoden 2009 lopussa kattamatonta alijäämää kaikkiaan 9.1 miljoonaa euroa. Taloustilanne on siis vakava ja siksi on tehtävä nopeita ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä jo kuluvan vuoden, mutta myös tulevan vuoden talousarvioon ja vuosien 2011-2012 taloussuunnitelmaan. Veroprosentin korotukselta ei tulla välttymään ja sen lisäksi on löydettävä  runsaasti muita rakenteellisia ratkaisuja, joilla voidaan kustannusrakennetta pienentää tai tuloja lisätä, mieluiten molempia. Kiimingin kasvavan palvelutarpeen ja samanaikaisesti yleisestä taantumasta johtuvan vähenevän tulopohjan yhteensovittaminen parhaalla mahdollisella tavalla on valtava haaste niin tilaajalle kuin tuotannolle. Tarvitaan panostusta henkilöstön jaksamiseen, tilaaja-tuottajamallin edelleen kehittämistä, jalkauttamista ja hyvää johtajuutta, niin strategista kuin operatiivista. Investoinnit on minimoitava ja välttämättömiin löydettävä uusia rahoitusmalleja.

Elinvoimaisuuttamme pyrimme synkistä ennusteista huolimatta edistämään niin, että saisimme uusia yrityksiä ja työpaikkoja Kiiminkiin. Elinkeinostrategiamme kärjessä on Yrityspuiston kehittäminen ja tietysti Ideapark-liikekaupungin toteutuminen. Seudullinen kaupallinen selvitys on toivottavasti valmis helmikuussa 2010, jolloin voimme toivottavasti edetä Ideaparkin asemakaavassa ja päästä rakentamaan samana keväänä, Ideaparkin avajaisia voitaisi silloin pitää 1.11.2012.  Toivomme, ettei mikään enää nyt vaaranna tätä maailman suurinta puurakennusta  katettuine sisähuvipuistoineen. Ideapark olisi merkittävä työllistäjä ja Oulunseudun matkailun veturi., koko kaupunkiseudun ja Pohjois-suomen kilpailukyvyn lisääjä. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään syytä epäillä, etteikö Ideapark-hanke etene. Destian vetäydyttyä, Masku Kiinteistöt ja Toivo Sukari etsinee uutta rakentajaratkaisua koko ajan. Kunta vastaa vain infrastruktuurin rakentamisesta tälle hankkeelle eli tiet ja maapohja ym.  
Ideapark-hanke siis etenee yhä.

Koitelin koskialueen kunnostaminen on katettujen polkujen, tulisijojen, valaisun ja parkkipaikkojen osalta alkanut heinäkuulla ja rakentuminen etenee seudullisen Master Plan- suunnitelman mukaisesti Kiiminkijoen matkailullisena keskuksena. Myös Kiimingin kirkonkylän palveluvarustus paranee asuintalojen ja niihin rakennettavien liikehuoneistojen, kuten  päivätoimintakeskuksen, myötä.  Noin kuukauden sisällä avattava ABC-liikennemyymälä ja S-market oheispalveluineen täydentävät palveluita ja toivottavasti tuovat mukanaan uusia yrityksiä viereisille vapaille liiketonteille Kuusamontien varteen. Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijoille suunnattu ideakilpailu Tulevaisuuden Jääli, antanee aikanaan vinkkejä Jäälin keskustan liikekeskuksen infran kehittämisessä ja kirjastossa on nähtävänäkin parhaita paloja suunnittelusta.  Jäälin rakentamisen linjaukset ja aikataulutus vahvistuvat Kiimingin kuntakuvan ja palvelustrategian myötä ja toteuttaminen on tietysti hyvin riippuvainen myös taloudellisista suhdanteista. Kuntalaisten palveluja toivottavasti parantavat myös viime keväänä avattu yhteispalvelu kunnanvirastolla, joka sekin uusiutui täysremontissa ja pääsy valtuustosaliinkin saatiin hissin avulla esteettömäksi.

Aiempi kunnanjohtajamme Leila Pekkanen lähti kesäkuun alussa toisiin tehtäviin Ylä-Savon kuntayhtymän toimitusjohtajaksi ja vt. kunnanjohtajana toimii elokuun loppuun asti hallintojohtaja Harri Kantola. Sitten Kiimingin kuntaa tulee luotsaamaan uusi kunnanjohtajamme Jukka Weisell, joka ottaa viran vastaan 1.9.2009, mutta on jo nyt osallistunut mm. yhteisiin monikuntaliitosneuvotteluihin ja muihin tapaamisiin tarpeen mukaan . Toivotamme hänelle jo nyt onnea vaativassa tehtävässään ja lämpimästi tervetulleeksi Kiiminkiin! Osaava, innostunut ja sitoutunut henkilöstö ja luottamushenkilöjoukko voivat päästä parhaaseen mahdolliseen tulokseen vaikeissakin olosuhteissa ja näin saamme Kiimingin talouden nousuun, ollaan sitten tulevaisuudessa edelleen itsenäisiä kiiminkiläisiä tai mahdollisesti  muodostuvan " Uuden Oulun asukkaita". Kaikissa tapauksissa talous on saatava kuntoon ja samanaikaisesti riittävät palvelut kuntalaisille turvattava.

Paljon siis on tapahtunut ja paljon tapahtuu tulevaisuudessakin. Alussa perään kuuluttamani yhteisöllisyys ja yhteishenki on täällä tänään ruumillistuneena. Nämä Kiiminkipäivät ovat yrittäjyyden,  verkostojen, vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden osoitus. Jo niiden toteuttamiseen on jälleen tarvittu valtava määrä virka- ja palkkatyötä,mutta ennenkaikkea talkootyötä, jossa vaivoja ja tunteja ei ole laskettu. Siitä lämmin kiitos kaikille näiden päivien toteuttamiseen osallistuneille niin kunnan työntekijöille, Kiimingin yrittäjien edustajille, seurakunnalle ja kaikille muille yhteistyökumppaneille jo tässä vaiheessa! Tällainen yhteisöllisyys kantaa ja sitä voidaan osoittaa monin muinkin eri tavoin ,Kaikki voimme vaikuttaa ympäristömme siisteyteen aktiivisesti, voimme edistää omaa hyvinvointiamme terveellisin elämäntavoin, hyvän ravinnon avulla ja liikkumalla tarpeeksi, voimme tarjota vapaaehtoistyötä lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi vaikkapa omassa naapurustossa ja kylällä. Välittäminen ylipäänsä on parasta yhteisöllisyyttä. Unohtakaamme EVVK- ei vois vähemmän kiinnostaa- asenne.  Välinpitämättömyyden sanotaan olevan pahempaa kuin viha. Kiinnostukaamme toisistamme myönteisellä tavalla, tervehditään iloisesti vaikka lenkkipolulla ja hiihtoladulla, vaikka ei tunnetakaan. Nämä päivät ovat erinomainen keino verestää vanhoja muistoja, tavata ystäviä ja tuttuja ja aloittaa vaikka uudelleen yhteiset ompeluillat, lukupiirit, sauvakävelyt, uintireissut, pihatalkoot, ystäväpalvelu..

Yhteisöllisyys kuntaimagona, sepä vasta jotain olisi. Mutta Kiiminkipäivillä on päästy aina aikakirjoihin ainakin naulanlyönnillä ja perunankuorinnan Suomen mestaruuskilpailuilla ja nyt meillä on ensi kerran toinen vetonaula: leuan vedon Suomen mestaruuden kilpailut. Näissä lajeissa ei sukupuolirooleilla ole ollut mitään jakoa perunankuorinnan kilpailun tuloksia tarkastellessa ainakaan ja katsotaan nyt, miten naisia puolestaan ilmaantuu leuanvedon äärelle.
Ohjelma on monipuolinen ja tarjontaa on vauvasta vaariin.Älkää unohtako kulttuuriakaan Oskari Jauhiaisen museolla, jossa Kiimingin oma poika Martti Väänäsen veistoksia pihapiirissä ja sisällä maalauksia ja kaksikin Soivan Siilin konserttia lapsille. Vielä kerran kiitokset kaikille toimijoille, jotka ovat tehneet nämä 35. Kiiminkipäivät mahdollisiksi!
Menneiden pitäjäpäiviemme yksi valovoimaisin vetonaula, juontajamme Jouni Kokkoniemi on nyt päättänyt jättää huolet Kiiminkipäivien "punaisesta langasta"  toisiin käsiin, sananmukaisesti, sillä uusi juontajamme Sillanpää ei sanojensa mukaan aiokaan astua Jounin suuriin saappaisiin, vaan aikoo ottaa ohjat omiin käsiinsä.
Haluan sydämellisesti kiittää Jounia upeasta työstä Kiimingin kunnan imagon hyväksi ja varmasti kaikki Kiiminkipäivien osallistujat ja yhteistyökumppanit yhtyvät kiitoksiin lämpimästi. Samalla toivotamme uudelle juontajalle onnea ja menestystä tehtäväänsä! 
Uudistuneessa ja menneestä kiitollisessa hengessä toivon, että 

Kiimingissä - kaikki kohdallaan - tulevaisuudessakin!

Marjo Korhonen
valtuuston pj