Puhe Kiimingin ABC-liikenneaseman avajaisissa
2009


Arvoisat Arinan edustajat, arvoisat suunnittelijan,
urakoitsijan ja muiden rakentajien edustajat,
hyvät rakentajat, hyvä harjannostajaisväki!

On ilo saada tuoda Kiimingin kunnan tervehdys ja onnittelut tähän Arinan ABC-liikennemyymälän harjannostajaistilaisuuteen!

Se on kunnan kannalta merkittävä tapahtuma ja luo toivoa paremmasta tulevaisuudesta yhtenä elinvoimaisuuden osoituksena yrityselämässä, joihin kuntienkin palveluiden resurssointi viime kädessä pohjaa verotulojen muodossa.

Kiimingin kunta vietti viime vuonna 150-vuotisjuhlaansa ja totesimme monessa yhteydessä, että Kuusamoon johtava valtatie on kokenut monenlaisia vaiheita ja tämän tien varrella on tarjottu vaihtelevasti palveluita. Tämä nykyaikainen "kestikievari", jonka harjakorkeutta tänään juhlimme, on pitkään odotettu palvelu niin kiiminkiläisille kuin sen kautta kulkeville ihmisille valmistuessaan syksyllä.

Yhteistyö Kiimingin kunnan ja Arinan kanssa tämän rakentumiseksi on ollut hyvin myönteistä ja näkemyksiä yhteisistäkin kehittämistarpeita elinvoimaisen Kiimingin ja sen matkailuelinkeinon edistämiseksi on koko ajan ollut olemassa.

Alusta asti tätä hankkeen edistymistä seuratessani ensimmäiset merkit puiden kaatamisesta ja rakennuksen perustusten kaivuutöistä saivat kuntalaiset kiinnostumaan ja kyselemään, mitä siihen tien risteykseen tulee ja kun kyltti "Arina rakentaa"pystytettiin rakennustyömaalle, se sai jokaisen tyytyväisyydellä hyrisemään eikä tyytyväisyys ole vähentynyt, kun täällä harjannostajaisissa katsoo ympärilleen sitä, mitä tuleman pitää.
Kiimingin kehityksen eli Kiden elinkeinostrategian visio Kiimingistä verrattomana kasvupohjana elinvoimaisille yrityksille, on tavoitteemme kunnassa tämänkin yksityisen toimijan hankkeen menestykselle tulevaisuudessa.

Yhä kasvava liikennevirta Koilliseen ja takaisin on ansainnut tämän ABC-liikenneasemansa myymälätiloineen ja näin myös tätä valtatie 20- laatukäytävää Oulu- Kiiminki käyttävät kulkijat , ja lähipalveluna myös erityisesti Kiimingin kirkonkylällä asuvat ja asioivat ihmiset tulevat pian saamaan monipuolista palvelua.

On syytä onnitella Arinaa rakennuttajana siitä, että se on juuri nyt tämän taloudellisen taantuman aikana tarjonnut myös työtä rakentajille ja takaa liikenneaseman valmistumisenkin jälkeen lukuisia välittömiä ja välillisiä työpaikkoja aloittamalla rakentamisen myös Kiiminkiin.

Kiiminkijoen yli johtavan sillan kupeessa palveleva liikennemyymälä on selkeästi "lähiportti Koiteliin" tai tulevaan moottoriurheilukeskus Oulu Zoneen matkaaville ja omassa palvelukonseptissaan Koillismaankin etäportti Kuusamoon ja muualle itään matkaaville tai sieltä palaaville matkailijoille.
On myös ilahduttavaa huomata Kiiminkijoen sillan parannustöiden ajoittumisen niin, että onnistuneet ja turvallisemmat liikenneratkaisut osaltaan auttavat myös tämän ABC-liikennemyymälän toiminnan ja tavoitettavuuden parantamisessa valmistuessaan ennen avajaisia.

Aina kun suunnitelmat ovat luonnosasteella ja vielä paperinmakuisia, on luonnollista jännittää hiukan, että millaiselta valmis rakennus sitten näyttää valmiina. Koko ajan rakentamisen edistyessä ja nyt läheltä katsottuna on voinut todeta, että rakennus ulkopuolelta tarkasteltuna on näyttävä ja materiaaleiltaan ja imagoltaan Kiimingin muuhun kuntakuvaan hyvin sopiva. Siitä tulee viimeisteltynä mitä parhain kohtaus-, tankkaus – ja virkistymispaikka käyttäjilleen.

Huoltoaseman puutetta ja muutenkin korkeatasoista kahvilaa ja ravintolaa ja poikkeuksellisen laajaa aukioloaikaa omaavaa liikenneasemaa monimuotoisine palveluineen odotetaan kuin kokkomikko joulua ainakin Kiimingissä.

Kiimingin kunnassa luodaan uuden valtuustokauden alussa kunnan Kehityskuvaa ja sille rakentuvaa kuntastrategiaa ja palveluineen. Vaikka liiketoiminta sinänsä ei olekaan kuntien ydintoimintaa, on elinkeinoelämän kehittäminen ja edistäminen kunnalle erittäin tärkeä tehtävä.

Kiimingin kunnan elinvoimaisuudelle nyt harjakaisiaan viettävän liikenneaseman toiminta tulee olemaan erittäin merkityksellinen; se luo jo nyt työpaikkoja ja tuo Kiimingin kirkonkylään uusia asiakkaita muitakin palveluja käyttämään, varsinkin kun Kauppareitti lopullisesti valmistuu.
Komea rakennus sopivasti jätetyn puuston keskellä houkuttelee asiakkaita pysähtymään . Se houkuttelee viereisille tonteille muita yrityksiä ja näin osaltaan kiillottaa Kiimingin imagoa, onhan matkailu yksi elinkeinostrategiamme kärkihankkeista tulevaisuudessa. En malta olla jo maalailematta tulevaisuuden visiota, kun toivottavasti Ideaparkin ja samalla ABC-liikennemyymälän yhteiset asiakkaat tuovat elinvoimaa koko kaupunkiseudulle.

Jos potentiaali 6 tai 7 miljoonaa kävijää vuodessa tulisi Ideaparkiin käymään, siitä todennäköisesti monta miljoonaa tulee myös käyttämään valtatie 20, mm. Koillismaalta ja Venäjältä tulevat turistit todennäköisimmin ja kaikki muutkin poiketessaan vaikka Koitelinkoskella, tankkaavat autonsa ja itsensä ja ruokavarastonsa tässä talossa.

Kun tuntee ABC-liikennasemakonseptin, voi iloisena todeta myös sen seudullisen omaleimaisuuden käytön seinien kuvissa ja kaikessa, jossa sitä voidaan hyödyksi käyttää. Siksi ABC-asemat eivät olekaan persoonattomia, vaikka muuten noudattavatkin tiettyjä lainalaisuuksia rakentamisessaan.
Hyvä harjannostajaisväki!

Harjakorkeuden juhlassa on vielä kerran syytä kiittää Osuuliike Arinan edustajia tämän ABC- liikennemyymälän rakennuttajina paitsi tästä elinvoimaamme edistävästä yrityksestä, myös erittäin hyvät ja pitkät perinteet omaavasta yhteistyöstä kunnan kanssa. Toivomme yhteistyön tulevaisuudessa jatkuvan ja lujittuvan ja laajenevan muissakin kohteissa.
Kiitämme myös suunnittelijoita, urakoitsijaa alihankkijoineen sekä luonnollisesti teitä työntekijät, jotka olette omalla työpanoksellanne, ammatillisella osaamisellanne tehneet mahdolliseksi tänään juhlia kurkihirren nousua harjaansa.

Tällaisen rakennuskompleksin teko vaatii jokaiselta siihen osallistuvalta taitoa ja yhteishenkeä. Kaikki ovat alansa ammattilaisia. Mutta sen lisäksi tarvitaan monenlaista yhteensovittamista. Turhaan ei kirjailija Sylvi Kekkonen ole sanonutYhteistyön olevan paras rakennusmestari ja olkoon se sitä jatkossakin!

 Toivotan Kiimingin kunnan puolesta erittäin hyvää rakentavaa loppusuoraa tälle Arinan ABC-liikennemyymälähankkeelle ja sen valmistumiselle!

Marjo Korhonen
valtuuston pj