Kiiminkiläinen 2009

Kun muutosten tuulet puhaltavat, toiset rakentavat tuulensuojia, toiset tuulimyllyjä!
Molempia tarvitaan!Kiimingin kunnan valtuustokausi 2009-2012 lähti käyntiin organisaatiomuutoksin. Lautakunnat vähenivät kahteen; hyvinvointi- ja yhdyskuntalautakuntaan jaostoineen. Uutta on myös valtuutettujen  valiokuntatyöskentely strategia- ja talousvaliokunnissa. Ensimmäiset kokemukset valiokuntien työstä ovat myönteiset. Strategiavaliokunnan ensimmäinen ja tärkein tehtävä on ollut valmistella valtuustolle Kiimingin kunnan Kehityskuvaa vuodelle 2025. Valtuuston valitseman vaihtoehdon pohjalle rakentuu sen jälkeen myös kunnan palvelustrategia. Talousvaliokunnassa valmistellaan niin talousarviota kuin talouden tasapainottamista ja valiokuntien yhteistyö on välttämätön. Valiokuntien työn toivotaan sitouttavan valtuutettuja entistä paremmin tehtäviin päätöksiin. Puheenjohtajisto kokoontuu säännöllisin väliajoin. Niin viranhaltijoille kuin meille luottamushenkilöille riittää pähkinää purtavaksi talouden tasapainottamisessa ja palveluiden turvaamisessa. Palvelutarpeen määrittely ja varautuminen vaativat pitkän tähtäimen suunnittelua av ja siihen pohjautuvat paitsi tehtävä kunta-ja palvelustrategiamme myös alkava kuntaliitosselvitys.


Kiimingin kunnan aloitteen pohjalta tehtävä Oulun seudun monikuntaliitosselvitys alkaa 1.8.2009. Kiimingin, Haukiputaan, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntajakoselvityksen tekee valtionvarainministeriön kustantamana selvitysmies, FT Arto Koski. Hänen työnsä tulos tulee olla selvillä viimeistään 30.6.2010. Sen jälkeen alkaa liittymissopimuksen tehneiden kuntien osalta vasta varsinainen neuvottelu liittymisen yksityiskohdista. Mahdollisten kuntaliitosten toteutumiset ajoittuvat todennäköisimmin vuoden 2013 alkuun.


Monikuntaliitosselvitykseen mentäessä ollaan Kiimingissä erittäin haastavassa ja vaikeassa taloustilanteessa. Vuoden 2008 lomapalkkavelan kirjauksen osalta korjatun tilinpäätöksen jälkeen viime vuoden tulos on noin 1 miljoonaa euroa alijäämäinen ja kumulatiivinen alijäämä vuoden 2008 lopussa on 3,6 miljoonaa euroa.  Ensimmäisen osavuosikatsauksen ennusteen mukaan vuoden 2009 alijäämä kohoaisi 5,5 miljoonaan, joten Kiimingillä olisi vuoden 2009 lopussa kattamatonta alijäämää kaikkiaan 9.1 miljoonaa euroa. Taloustilanne on siis vakava ja siksi on tehtävä nopeita ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä jo kuluvan vuoden, mutta myös tulevan vuoden talousarvioon ja vuosien 2011-2012 taloussuunnitelmaan. Veroprosentin korotukselta ei tulla välttymään ja sen lisäksi on löydettävä  runsaasti muita rakenteellisia ratkaisuja, joilla voidaan kustannusrakennetta pienentää tai tuloja lisätä, mieluiten molempia. Kiimingin kasvavan palvelutarpeen ja samanaikaisesti yleisestä taantumasta johtuvan vähenevän tulopohjan yhteensovittaminen parhaalla mahdollisella tavalla on valtava haaste niin tilaajalle kuin tuotannolle. Tarvitaan panostusta henkilöstön jaksamiseen, tilaaja-tuottajamallin edelleen kehittämistä, jalkauttamista ja hyvää johtajuutta, niin strategista kuin operatiivista. Investoinnit on minimoitava ja välttämättömiin löydettävä uusia rahoitusmalleja.


Elinvoimaisuuttamme pyrimme synkistä ennusteista huolimatta edistämään niin, että saisimme uusia yrityksiä ja työpaikkoja Kiiminkiin. Elinkeinostrategiamme kärjessä on Yrityspuiston kehittäminen ja Ideapark-liikekaupungin toteutuminen. Seudullisen kaupallisen selvityksen valmistuttua helmikuussa 2010 voidaan toivottavasti edetä kaavoituksessa ja päästä rakentamaan samana keväänä, jolloin  Ideapark valmistunee näin edeten syksyllä 2012. Maailman suurin puurakennus  katettuine sisähuvipuistoineen tulee olemaan myös merkittävä Oulunseudun matkailun veturi ja kaupunkiseudun kilpailukyvyn lisääjä. Samoin Koitelin koskialueen kunnostaminen etenee seudullisen Master Plan- suunnitelman mukaisesti Kiiminkijoen matkailullisena keskuksena. Myös Kiimingin kirkonkylän palveluvarustus paranee asuintalojen ja niihin rakennettavien liikehuoneistojen, kuten päivätoimintakeskus, myötä.  ABC-liikennemyymälän ja S-marketin syyskuussa oheispalveluineen tuoma vire tuonee mukanaan uusia yrityksiä viereisille vapaille liiketonteille Kuusamontien varteen. Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijoille suunnattu ideakilpailu Tulevaisuuden Jääli, antanee aikanaan vinkkejä Jäälin keskustan liikekeskuksen infran kehittämisessä.  Linjaukset ja aikataulutus vahvistuvat Kiimingin kuntakuvan ja palvelustrategian myötä ja toteutus luonnollisesti koko kansantalouden kehittymisen rytmissä.


Edessä on työntäyteinen syksy ja koko vaalikausi. Elokuun loppuun asti hallintojohtaja Harri Kantola toimii vt. kunnanjohtajana. Sitten Kiimingin kuntaa tulee luotsaamaan uusi kunnanjohtajamme Jukka Weisell, joka ottaa viran vastaan 1.9.2009. Osaavan, motivoituneen ja sitoutuneen henkilöstön kanssa me luottamushenkilöt, nämä samat kriteerit omaksuessamme, voimme päästä parhaaseen mahdolliseen tulokseen vaikeissakin olosuhteissa ja saamme soudetuksi Kiimingin kuntaveneen karikosta vapaille vesille, olivatpa ne vedet sitten itsenäisen Kiimingin tai mahdollisen " Uuden Oulun". Kaikissa tapauksissa talous on saatava kuntoon ja samanaikaisesti riittävät palvelut kuntalaisille turvattava. Kuntalaisten yhteisöllisyyskin olisi nyt tervetullut lisä tukemaan yhteistä tavoitettamme, joka on:
Kiiminki - kaikki kohdalleen - tulevaisuudessakin!Marjo Korhonen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Kiimingin Kehitys eli KIDEn johtokunnan puheenjohtaja
Kiiminki