Hyvän elämänkaaren puolesta!

Lauantai 6.10.2012 klo 19:08 - Marjo Korhonen

Jo viiden valtuustokauden ajan on mottoni ollut Hyvän elämänkaaren puolesta!

 Hyvän elämänkaaren puolesta edelleen aion sen pitää, sillä sen sisältö on aina ajankohtainen ja erityisesti nyt, kun kuntien talous on rapautumassa ja joudutaan miettimään säästökohteita.

Meillä on kuitenkin valtavasti perheiden pahoinvointia, lapset ja nuoret syrjäytyvät ja tutkimus osoittaa jopa ikääntyneiden ihmisten syrjäytyvän ja potevan yksinäisyyttä, osan paetessa heistäkin alkoholiin.

On panostettava juuri varhaiseen lapsuuteen, nuorisoon, lapsiperheiden hyvinvointiin ja pärjäämiseen unohtamatta ikääntyviä ihmisiä ja heidän tarpeitaan. Työelämä niille, jotka työssä saavat käydä ja joilla työtä on, on työtahti jo usein hyvin vaativaa tai työssä on paljon muutoksia, jotka asettavat haasteita ja luovat usein myös epävarmuutta.Työn ja perheen yhteensovittaminen varsinkin niinä "ruuhkavuosina", kun lapset ovat pieniä tai jo isompiakin runsainen harrastuksineen ja niihin kuljettamisineen, on vaativa tehtävä. Silti nykyisin voi jokainen, jolla on työtä, kokea olevansa etuoikeutettu. Työttömyys on lisääntynyt globaalin ja kansallisen finanssikriisin myötä. Vienti ei vedä ja suuret yritykset siirtävät tuotantoaan ja toimintojaan ulkomaille.

Eniten tukea tarvitsevat mielestäni yksinhuoltajat ja suuret lapsiperheet ja erityisesti ne perheet, joissa on erilaisia ongelmia, alkoholista tai työttömyydestä tai sairaudesta aiheutuvia.Kodinhoitaja-apu pitäisi saada takaisin ja näin voitaisi paitsi auttaa oikeaan aikaan , myös havaita ajoissa perheen ongelmat.

Myös ikäihmiset tarvitsevat turvallisuutta ympärilleen. Useimmat haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään ja heille pitäisi se oikeus suoda. Kun laitoshoito on tarpeen, sen pitää olla inhimillistä ja luoda turvallisuuden tunnetta vanhuksen elämään. Kotihoitoa pitää edelleen kehittää ja katsoa vanhusten palveluita kokonaisuutena.

Kaikkien näiden asioiden yhteisenä punaisena lankana on mielestäni kulttuuri, josta sen erilaisissa muodoissa makunsa mukaan pitäisi  jokaisen kuntalaisen voida nauttia, vauvasta vaariin. Kulttuuri käsittää tietysti laajasti ajateltuna monipuoliset taiteet, vapaan kansansivistystyön, liikunnan ym.

Näin kulttuurin vaikutus kuntalaisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia lisäävänä, suorastaan terapeuttisena ilmiönä olisi yksi hoitomuoto ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä ja monissa psykosomaattisissa sairauksissakin.

Kulttuurin luomisella ja kuluttamisella on myös erittäin merkittävä taloudellinen vaikutus. Se lisää elinvoimaa ja yrittäjyyttä, erityisesti pienyrittäjyyttä, joka muutenkin Suomessa on suosituin ja yleisin yrittäjyyden muoto.

Monipuolinen kulttuuritarjonta on varmasti yksi vetovoimatekijä, jota arvostaen asumisviihtyvyyden ja koulutusmahdollisuuksien ohella kansainvälisetkin yritykset harkitsevat Oulun kaupunkia tai seutua  toimipaikakseen.

Me jokainen ihan tavallinen kansalainen yritysten mahdollisuuksista puhumattakaan, voimme panostaa vaikkapa kauniin taulun lainaamiseen (vuokraamiseen)  Arto-lainaamosta. Taulun voisi sitten lunastaa myöhemmin kuukausimaksuilla omakseen ja näin ilahduttaa paitsi itseään ja perhettään, myös taiteen tekijää. Monia muita asioita ihmiset maksavat kuukausittain pieninä summina. Miksei myös taidetta? Niin ja se saattaa olla jopa sijoitus tulevaisuudessa, jos oikein hyvin onnistut valitsemaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Hyvä elämä, elämänkaari, lapsuus, nuoruus, perhe, työelämä, ikääntyminen , hyvinvointi, yrittäjyys, elinvoima, kulttuuri